Ravintola-ala opiskeluvaihtoehtona

Suomessa on useampi vaihtoehto ravintola-alalle haluavalle. Voit suunnata esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alalle, opiskella koti- ja laitostaloutta, tai suorittaa suurtalouskokin tai tarjoilijan ammattitutkinnon. Opinnot kestävät pääsääntöisesti 2-4 vuotta, ja usein suoritetaan suurimmaksi osaksi taidonnäytetyönä. Lisäksi löytyy ihan kokkikursseja ihmisille, jotka eivät halua kokonaista ammattitutkintoa suorittaa. Alla pikakatsaus muutamasta vaihtoehdosta. (Hotelli-,) ravintola ja catering-alan perustutkinto tarjoo valmiudet niin asiakaspalvelutyöhön (esimerkiksi tarjoilijan rooliin tai baarityöskentelyyn) kuin ruokapalvelun työntekijäksi (esimerkiksi kokki). Ravintola-alaa voi myös opiskella oppisopimuksella, joka on erityisen sopiva vaihtoehto, jos olet esimerkiksi työskennellyt jo alalla jonkin aikaa. Tällöin ei tarvitse aloittaa opiskelu perusasioista, jotka saattavat jo olla hallussasi.Kokin tehtäviin kuuluu aterioiden valmistaminen niin yksilöille kuin suuremmille ryhmille. Opinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota ruoan valmistuksen kädentaitoihin ja hygieniatietoon ja -osaamiseen. Kokilla on laaja-alaista tietoa ravitsemuksesta ja raaka-aineiden ominaisuuksista ja alkuperästä. Suoritettuaan tämän tutkinnon osuuden, opiskelija osaa ulkoo allergeenit ja kykenee valmistamaan myös erikoisruokavalioaterioita. Taidonnäytetyönä voi valmistaa ruokaa muun muassa pienkahviloille, ravintoloille, tai vaikka pitopalveluyrityksille. Varsinaisen ruoanlaiton opettelun lisäksi harjoitellaan tekemään ruoasta visuaalisesti houkuttelevaa sekä terveellistä. Tarjoilijan opinnot ovat huomattavasti itsenäisempää työskentelyä. Tarjoilijan osuudessa harjoitellaan toimimistä majoitus- ja ravitsemuspalveluissa ja lopputuloksena opiskelija hallitsee asiakaspalvelun ja myynnin sekä kykenee tarjoilemaan niin annosruokia kuin juomia. Lisäksi voi erikoistua esimerkiksi kahvila-, pikaruoka-, juoma-, tai tilaus- ja juhlatarjoiluihin. Tarjoilijaopinnot perehtyy ravitsemusta enemmän sosiaalisiin taitoihin (kts. alla pelkkä tarjoilijan ammattitutkinto). Tarjoilijan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee tarjoilijana catering-alan toimipaikoissa ja ravintoloissa. Työpäivät ovat vaihtelevia ja työ on usein vuorotyötä. Hyvällä tarjoilijalla on oltava hallussa erinomainen asiakaspalvelu, eli koulutus keskittyy käytännön asioiden lisäksi ystävällisyyteen ja käytöstapoihin, palveluhenkisyyteen, ja vuorovaikutustaitoihin. Koulu sopii parhaiten jo alan perustutkinnon suorittaneelle, vaikka hakemuksen käsitellään tapauskohtaisesti. Esimerkiksi alan työkokemus voi korvata perustutkinnon. Tätä ammattitutkintoa suorittava osallistuu suurimmaksi osaksi työssäoppimiseen, eikä tutkintoa suorittavan tarvitse opiskella tuttuja asioita, vaan koulutus perustuu usein henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Menestyminen arvioidaan lähinnä seuraamalla, kuinka opiskelija suoriutuu käytännössä, eikä niinkään tenteillä. Tarjoilijan ammattitutkintoa suorittava voi myös erikoistua esimerkiksi baaritarjoiluun, viinitarjoiluun, yrittäjyyteen, tai tilaus-/kokouspalveluihin. Suurstalouskokin ammattitutkinto antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä taloudellisen ruoanvalmistuksen parissa. Suurtalouskokki osaa valmistaa suuria ateriamääriä kerralla, valmistaa ruokalistoja useaksi viikoksi kerrallaan, sekä ottaa huomioon ruokarajoitteet ja huomioi ne niin suunnittelussa kuin valmistelussa. Tietysti suurtalouskokillakin on taiteellista silmää, hygieniaosaamista ja raaka-ainetietoisuutta, mutta tässä tutkinnossa määrät ovat ulkonäköä keskeisempiä. Suurtalouskokki on myös hieman itsenäisempi ammattivalinta, kuin esimerkiksi ravintola- ja catering-alalta valmistuva kokki. Tämä ammattitutkinto sopii niin alaa tuntemattomalle kuin matkailu- ja ravitsemisalan työkokemusta omaavalle.

Restonomi on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto. Restonomin tutkinto valmentaa esimerkiksi esimies- ja asiantuntijahommiin. Koulutus on siis hieman laajempaa, mutta samanaikaisesti ihminen joka selkeästi haluaa suunnata vaikkapa kokiksi tai tarjoilijaksi ei pääse perehtymään näihin osa-alueisiin yhtä syvällisesti, kuin pelkällä kokki- tai tarjoilijalinjalla. Talouspuolen opinnot meinaa sitä, että koulutuksen saaneella on valmiudet työskennellä esimerkiksi yrittäjänä matkailu- tai ravintola-alalla. Myynti- ja markkinointitaitoja hiotaan ja ravitsemisasiat ovat hallussa – niistä on lähinnä luettu, eikä päiviä niinkään vietetä kokkailun parissa. Tätä erikoisempia opiskelulinjoja ovat esimerkiksi dieettikokin erikoisammattitutkinto tai maahanmuuttajien ravitsemisalan osaaja. Myös lisäkoulutukset, kuten hygieniapassi tai alkoholilainsäädännön koulutus eli anniskelupassi voivat olla tarpeen edistyääksesi ravintola-alalla. Ihan ensiksi tarvitsee kuitenkin innon, motivaation, ja ennen kaikkea kiinnostuksen alaa kohtaan. Toivon mukaan kirjoitus herätteli näitä tunteita ja